Automechanika Johannesburg 2019 Fuarı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE
SİRKÜLER NO: 555

 

18-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Johannesburg / Güney Afrika'da düzenlenecek olan Automechanika Johannesburg 2019 Fuarına Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecektir.

İlk kez 2009 yılında düzenlenmiş olan fuar, bu sene 6. kez düzenlenecek olup, Güney Afrika'nın en önemli otomotiv yan sanayi fuarı konumundadır. Söz konusu fuara Birliğimizce 6. kez milli katılım organizasyonu düzenlenecektir. Güney Afrikalı  ve yabancı 750 civarında katılımcının yer alacağı fuarı, başta Afrika ülkelerinden olmak üzere tüm dünyadan yaklaşık 50.000 ziyaretçinin ziyaret etmesi beklenmektedir.

Fuarda binek, hafif ticari ve ağır ticari araçlara yönelik her türlü parça, ekipman,aksesuar, ve tamir-bakım ürünleri sergilenecektir.

Fuarın seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 630 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir. Bakanlık onayı sonrası m² destek tutarı Bakanlığın internet sitesinde açıklanacak olup, %70 oranında destek olması beklenmektedir.

Fuara katılmak isteyen firmaların 2.500 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki DOLAR HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına olacak şekilde ödedikten sonra https://bit.ly/2Bqt4JQ linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara, Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı (Yerleşim sırasının belirlenmesinde en ağırlıklı kriter bu kriter olacaktır)
2) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (2. ağırlıklı kriterdir)
3) Talep edilen m² büyüklüğü (3. ağırlıklı kriterdir)
Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım bedeli geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının en geç 15 Şubat 2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.

 

 

 

Uygulanacak Teşvikler

  Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin   Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamındadır. Bu karara göre; Bakanlıkça   belirlenecek ve   resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin   giderlere karşılık   olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si (toplam destek tutarı         75.000 TL'yi aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak ödenir.
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   %70 olarak uygulanacaktır
 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

bedeli

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 630 ABD Doları ($)                                           / m2
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan     teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın Birliğimizce   incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet   Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

  - Yer kirası

 - Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu

 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dâhil gidiş-dönüş nakliyesi

 - Elektrik, İnternet bağlantısı

 - Fuar kataloguna giriş

 - Genel tanıtım giderleri

 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma

 - İçecek ikramları

 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 2.500 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından   Birlik   hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır) (avansın ödendiğini gösterir dekont   başvuru   formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1.taksit – en geç 01.04.2019 tarihine kadar
 2.taksit – en geç 01.07.2019 tarihine kadar ödenmelidir.

 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları  katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online   başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile   birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1) Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri   ile  katılımcıların  yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir.
 Katılımcı/organizatör tarafından bu şekilde yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu   kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya   katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaatı süresi   içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba   aktarmakla   yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından;   fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından Birliğimizin banka hesabına   aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Heyetler Şubesi
Tel : 0 224 219 10 00
E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
İlgili Kişi: Nur Cemile Hamamcıoğlu dahili:1913
Online Başvuru Formu: https://bit.ly/2Bqt4JQ​