ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'nin 2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

DUYURU

 

26.03.2021 tarihinde gazete ilanımız ile yapılacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Kısmi Kapanma Genelgesi'nin 6. Maddesi gereği, Nisan ayının son haftasında yapılacağı ilan edilen ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Genel Kurul toplantılarının 20.04.2021 tarihli gazete ilanımız ile ertelendiği, 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak düzenlemelere göre genel kurul toplantı tarihlerinin tekrar belirleneceği duyurulmuştu.

Bu defa 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesine atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.06.2021 tarihli ve 00064358720 sayılı yazıları gereği, Birliklerimiz 2019 ve 2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantıları aşağıdaki gündem ve tarihler çerçevesinde Genel Sekreterliğimiz binasında yapılacaktır.

2019- 2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI GÜNDEMİ

1.   Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

2.   Başkanlık Divanının seçilmesi.

3.   2019 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi.

4.   2020 yılı yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi.

5.   2019 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi.

6.   2020 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi.

7.   2019 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

8.   2020 yılı denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

9.   Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 yılı iş ve işlemleri için ibrası.

10. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2020 yılı iş ve işlemleri için ibrası.

11. Yıllık aidatın “0” (sıfır) TL olarak belirlenmesi.

12. 2021 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması.

13. Dilekler.

 

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

 

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULLARI