Nispi Ödeme İadesi

NİSPİ ÖDEME İADESİ

3 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 46. Maddesi 5. Bendinin

“İhracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde, bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla ve aidat makbuzu tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edilmesi halinde, nispi ödeme ve ek nispi ödemenin, gerçekleşmeyen ihracata tekabül eden bölümü üye firmaya iade edilir.”

hükmü çerçevesinde nispi ödeme iade talebi için aşağıdaki örnek dilekçeler ile Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunulabilir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi talimatı çerçevesinde ıslak imzalı dilekçeler işleme alınmaktadır.   E-posta yada faks ile gönderilen talepler kayda alınmamaktadır.

 

1. Tescilli/Tescilsiz Beyannameler için Nispi Ödeme İadesi Talebi Dilekçesi

https://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000005445.docx

 

2. Redreseli Beyannameler için Nispi Ödeme İadesi Talebi Dilekçesi

https://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000005446.docx

 

Sorularınız için: uyelik@uib.org.tr