12.OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI (12.OGTY)

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB)
ÜYELERİ'NE
Sirküler No: 201

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği organizasyonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde, Türk Otomotiv Sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 2012-2018 yılları arasında Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması adı altında düzenlemekte olduğumuz yarışmalar ve bu yarışma ile beraber organize edilen konferanslar, paneller; 2019 yılında dünyadaki örneklerine benzer şekilde “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” adı altında birleştirilerek organize edilmiştir.

2023 yılında da yeni girişimcilerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması gayesi 25 Ekim 2023 tarihinde Bilişim Vadisi Gebze/Kocaeli'nde düzenleyeceğimiz konferanslar, paneller ve yarışmaya ilişkin ödül törenini içerecek biçimde organize edilecek olan yarışmamıza başvurular 5 Mayıs-1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Sürdürülebilirlik teması ile düzenlenen yarışmamız; tasarım tutkunlarına kendi hayallerindeki tasarımları hayata geçirme keyfini yaşatması yanında otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine yönelik olarak yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi için düzenlenmekte olup, katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün ve yenilikçi, ticarileşebilir projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Söz konusu projeler; önde gelen sektör profesyonellerinin, tasarımcıların ve akademisyenlerin değerlendirmesi sonucunda nakdi olarak ödüllendirildiği gibi, “İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı” ile proje sahiplerinin; projelerini olgunlaştırabilmeleri adına gerekli mentörlük ve eğitimi alarak, ofis ve laboratuvar hizmetlerinden yararlanabilme olanağı yakalamaktadır.

12.Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması kapsamında detaylı bilgi ve başvuru için https://www.otomotivingelecegi.com/ sayfasını ziyaret etmenizi ve bilgilerinizi rica ederiz.

En derin saygılarımızla,

                                                                   Ömer BURHANOĞLU                                                                  Baran ÇELİK
                                                           OİB Otomotivin Geleceği Tasarım                                              OİB Yönetim Kurulu Başkanı                                                                         Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı