OTOMOTİV İHRACATI NİSANDA YÜZDE 27 ARTIŞLA 2,9 MİLYAR DOLAR OLDU

İhracatta artış 27 aydır aralıksız sürüyor

 

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi son 27 aydır artış grafiğini sürdürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu. Nisanda aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılırken, sektörün son üç aylık ihracat ortalaması da 3 milyar dolara yükseldi.

 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Şubat 2016'dan bu yana otomotiv ihracatı aylık bazda artışını sürdürüyor. Otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar nisan ayı artışında temel belirleyici oldu. Almanya'ya yüzde 29, Fransa'ya yüzde 53, İtalya'ya yüzde 13 artış kaydettik.”  

 

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisindeki artış grafiği aralıksız 27 aydır sürüyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektörün nisan ayı ihracatı yüzde 27 artışla 2 milyar 903 milyon dolar oldu. Geçen martta 3,1 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv, nisanda ise aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün son üç aylık ihracat ortalaması 3 milyar dolara yükseldi. Ocak-nisan dönemi ihracatı yüzde 20 artışla 11 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşen sektörün, Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay da yüzde 21,5 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Otomotiv endüstrisi ihracatı Şubat 2016'dan bu yana aylık bazdaki artışını sürdürüyor. Nisan dönemi ihracatında otomotiv yan sanayi ve binek otomobiller ürün gruplarındaki yüksek oranlı artışlar temel belirleyici oldu” dedi.

Nisan ayında gelişmiş pazarlara kaydedilen yüksek oranlı ihracat artışına dikkat çeken OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımız yüzde 29, Fransa'ya yüzde 53, İtalya'ya yüzde 13 arttı. Almanya'ya yönelik artışta yan sanayi ihracatının yüzde 30, binek otomobiller ihracatının yüzde 31 artması etkili oldu. Fransa'ya kaydedilen artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 65, yan sanayi ihracatının yüzde 41 artması temel faktörler arasında” diye konuştu.

 

Otomotiv yan sanayinde artış yüzde 30

Ürün grupları bazında bakıldığında, nisanda otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 30 artışla 953 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 29 artışla 1 milyar 245 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16 yükselişle 473 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 6 artışla 149 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya artış yüzde 30 olurken, Fransa'ya yüzde 41, Romanya'ya yüzde 49, ABD'ye yüzde 44, Rusya'ya yüzde 76 artış yaşandı. Binek Otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya ihracat yüzde 65 artarken, İspanya'ya yüzde 84, Belçika'ya yüzde 65, İsrail'e yüzde 47, Hollanda'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 79 artış oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 25 gerileme olurken, İtalya'ya yüzde 46, Belçika'ya yüzde 28, Hollanda'ya yüzde 80, Almanya'ya yüzde 54 artış kaydedildi.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 32 düşüş görülürken, Fransa'ya yüzde 33, Polonya'ya yüzde 72 artış yaşandı.

 

Almanya'ya ihracat yüzde 29 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 448 milyon dolar oldu. En büyük pazarlardan Fransa'ya yüzde 53 artışla 347 milyon dolar, yine önemli pazarlardan İtalya'ya da yüzde 13 artışla 329 milyon dolar ihracat yapıldı. İspanya'ya yüzde 55, Belçika'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 33, Hollanda'ya yüzde 66, Polonya'ya yüzde 34, Romanya'ya yüzde 46, İsveç'e yüzde 79 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 49 düştü. ABD'ye olan düşüşte binek otomobiller ihracatının azalması temel faktör oldu.

 

AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 29 oldu
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 29 artışla 2 milyar 310 milyon dolar oldu. AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 79,5 pay aldı. Alternatif pazarlar arasında yer alan Afrika Ülkelerine yüzde 31, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 18 artış yaşandı.