İHRACATIN LİDERİ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACATINA ULAŞTI

03.10.2018

Otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 artışla 2,6 milyar dolar oldu

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21 artışla 2,6 milyar dolara çıktı. Türkiye ihracatından yüzde 18'lik pay alan sektörün ocak-eylül dönemi aylık ihracat ortalaması 2,6 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Endüstrimiz yılın dörtte üçü geride kalırken Türkiye ihracatındaki liderliğini korudu. Ocak-Eylül döneminde yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık” dedi.

Baran Çelik: “Eylül ayı ihracatında ticari araçlarda yüksek oranlı, binek otomobillerde çift haneli artışlar etkili oldu. AB Ülkelerine ihracat yüzde 25 artarken, ülke grubu bazında en büyük pazarımız olan Almanya'ya yüzde 18, İtalya'ya yüzde 33, Birleşik Krallık'a yüzde 35 artış kaydettik.”

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv endüstrisi, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 2 milyar 607 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yüzde 18'lik pay ile ilk sırada yer alan otomotivin ocak-eylül dönemi aylık ihracat ortalaması da 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Endüstrimiz yılın dörtte üçü geride kalırken Türkiye ihracatındaki liderliğini korumayı sürdürdü. Ocak-Eylül döneminde yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık” dedi. Eylül ayındaki ihracat artışında ticari araçlarda yüksek oranlı, binek otomobillerde de çift haneli artışların etkili olduğuna dikkat çeken Baran Çelik “Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 80 pay ile en büyük pazarımız olan AB Ülkelerine ihracat da eylül ayında yüzde 25 arttı” dedi.

Otomotiv yan sanayinde artış yüzde 9, binek otomobillerde yüzde 16 oldu  

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı eylülde yüzde 9 artışla 862 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 987 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 artışla 502 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26,5 artışla 127 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 9, ABD'ye yüzde 22, Belçika'ya yüzde 14, Polonya'ya yüzde 26, Hollanda'ya yüzde 77 artış yaşandı. Yan sanayinde İran'a ihracat ise yüzde 80 geriledi.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 24 artarken, Birleşik Krallık'a yüzde 58, Slovenya'ya yüzde 97, Polonya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 22, Fas'a yüzde 78 ihracat artışı, Fransa'ya yüzde 15 ve ABD'ye yüzde 69 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 27 artarken, İtalya'ya yüzde 62, Slovenya'ya yüzde 84, Fransa'ya yüzde 41, Belçika'ya yüzde 88, ABD'ye yüzde 144 artış oldu. Buna karşılık İspanya'ya yüzde 45, İsveç'e yüzde 56 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 8 oranında düşüş görülürken, İtalya'ya yüzde 114, Birleşik Krallık'a yüzde 130 ve Macaristan, Polonya, İsrail, Meksika gibi ülkelere de yüksek oranlı artışlar kaydedildi.

Ürün gruplarına ocak-eylül döneminde bakıldığında ise binek otomobiller ihracatı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 9 milyar 156 milyon dolar olurken, yan sanayi ihracatı yüzde 17, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7,5 artış gösterdi.

Almanya'ya ihracat yüzde 18 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ihracat yüzde 18 artışla 425 milyon dolar oldu. Almanya'ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 16, çekiciler ihracatının yüzde 302 artması etki yaptı. Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 33 artışla 301 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 35 artışla 249 milyon dolar ihracat kaydedildi. İtalya'ya olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 62, binek otomobiller ihracatının yüzde 24 artması, Birleşik Krallık'a kaydedilen artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 58, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 27 artması etkili oldu.

Eylül ayında önemli pazarlardan Slovenya'ya yüzde 71, Belçika'ya yüzde 38, Hollanda'ya yüzde 30, Polonya'ya yüzde 65, Macaristan'a yüzde 68, Rusya'ya yüzde 22 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye yüzde 25 düşüş oldu. ABD'ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 69 gerilemesi etkisini gösterdi.

Ülkelere ocak-eylül döneminde bakıldığında ise Almanya'ya ihracat toplam 3 milyar 572 milyon dolar olurken, Fransa'ya yüzde 15, Belçika'ya yüzde 20, Slovenya'ya yüzde 35, Polonya'ya yüzde 23, Hollanda'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 31 artış oldu. Aynı dönemde ABD'ye yüzde 26, İran'a yüzde 38 düşüş yaşandı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat eylülde yüzde 25 artışla 2 milyar 88 milyon dolar oldu. AB Ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika Ülkelerine yüzde 35, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 22 artış kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkeleri ihracattan yüzde 78,5 pay alırken, toplamda 18 milyar 365 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Afrika Ülkelerine ihracat yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine ihracat da 29 arttı.