İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Resmi Gazete'de yayınlanan 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” kapsamında bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

İlgili kararda yer alan ilk listedeki ürünlere 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren, ikinci listedeki ürünlere ise 30 Eylül 2020'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacaktır.

Kararda yer alan bazı ürün grupları arasında;

•         İş makinesi, vinç, beton karıştırma ve pompa araçları, püskürtme alet ve makineleri, yiyecek ve içecek imal makineleri ve presler, paketleme ve ambalajlama makineleri, metal işleme makineleri, enjeksiyon makineleri, tarım makine ve aletleri, süt sağma makineleri, tel kesme işleme makineleri, kağıt işleme makineleri,

•         Kalender ve hadde makineleri, torna tezgahları ve aynaları, zımbalı kesme tezgahları, yassılaştırma tezgahları, delme tezgahları, taşlama tezgahları, lehim ve kaynak makineleri, otomatik satış makineleri, ciltleme makineleri, baskı makineleri, büro makineleri, hava ve sıvı pompaları, kompresörler,

•         Dikişli ve dikişsiz çelik borular, gemi zincirleri, demir çelikten teller ve kablolar, demir çelikten levha, depo-sarnıçlar, inşaat malzemesi, elektrik teçhizatı, elektrik izolatörleri, ateş tuğlası, mermer, granit, traverten, radyatörler, alüminyumdan teller ve kablolar, alüminyumdan şerit ve levhalar,

•         Alüminyum folyo, konveyörler, transmisyon kolonu, transmisyon milleri, elektrik akümülatörleri, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, pnömatik aletler, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, televizyon alıcı cihazları, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller, termometreler, vatka ve keçeler, yarı mamul deriler, tabi mantar ve mantardan eşyalar bulunmaktadır.

Söz konusu Karara göre;

•         Ekli listelerde yer alan ürünlere yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi getirilecek,

•         1 Ekim 2020'den itibaren bazı ürünlerde vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltilecek, bazı ürünlere ise ilave vergi getirilecek,

•         Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak,

•         Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak,

•         Bazı ürünlerin sivil hava taşıtları kullanılarak ithal edilmesi halinde gümrük vergisi yüzde sıfır (0) olarak uygulanacak.

Bahse konu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyaların bugünden itibaren (kararın yayınlandığı tarih) 15 gün içinde tescil edilmesi durumunda söz konusu Kararın Ek 1'inde yer alan ilave gümrük vergisi tahsil edilecektir.

Söz konusu Karara, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf adresinden erişilebilmektedir.