HEDEF PAZAR ESASLI DESTEK SİSTEMİ

Resmi Gazete'de yayınlanan 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik 2015/9 sayılı Karar yürürlükten kaldırılarak hedef pazar esaslı destek sistemine geçilmektedir.

Ayrıca eski karardan farklı olarak bu karardaki önde gelen değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

•         Hedef pazar esasına dayalı sistem: TURQUALITY®️ programına dahil olan döviz kazandırıcı hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle desteklenecekler. (Eski Karar'da markalar 5+5 yıl süreyle toplamda 10 yıl desteklenmekteydi)

                İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ DESTEKLENMESİ    MARKA DESTEK PROGRAMI       TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI

DESTEK SÜRESİ Proje başına

en az 1

en fazla 4 yıl       Marka başına

4 yıl        1.    Danışmanlık (hedef pazara yönelik harcamalar), ürün/hizmet marka tescil, reklam, tanıtım ve pazarlama, yurt dışı birim, pazar araştırması giderlerine ilişkin marka başına her bir hedef pazar için 5 yıl

2.    Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık ve istihdam giderleri için yararlanıcı başına destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıl

3.    Uluslararası belge ve sınıflandırma ile yurt dışı fuar katılım giderleri için marka başına destek programı kapsamında bulunduğu süre boyunca

 

•         Yurt dışı birim: Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo, lokanta/kafe ve ön tanı merkezlerine yönelik harcamalar desteklenecek. (Eski Karar'da konaklama tesis, irtibat ofisi, klinik ve eğitim merkezlerine yönelik harcamalar da desteklenmekteydi)

•         İki ayrı mevzuattan yararlanabilme: Daha önce 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında destek alan bir firma farklı bir markası ile hizmet sektörleri TURQUALITY®️ programından destek alamamaktaydı. Yeni Karar ile birlikte bir firma farklı markaları ile her iki mevzuat kapsamında desteklerden yararlanabilecek.

Detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-6.pdf