"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR”DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 18.04.2020 tarihli ve 2424 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan İthalat rejimi kararına ek kararda değişiklikler yapıldı. Buna göre;
 
•    18.04.2020 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri uygulanmayacaktır.
 

•    18.04.2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergisi ilgililerin talebi doğrultusunda kendilerine geri verilecektir.
 

•    Bazı seramik, karo ve vitrifiye ürünlerinde (6907.21-6907.22-6907.23-6907.30-6907.40-6910.10-6910.90) 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu vergi, 1 Ekim'den sonra ise yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edilecek.
 
•    Sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilen Transformatör (8504.31) ve hoparlör (8518.21-8518.22) için ilave gümrük vergisi uygulanmayacaktır.
 
 
Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200505-10.pdf adresinde erişim sağlanmaktadır.