UİB'İN OSEP BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

 UİB, OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME HAZIRLIYOR

  • UİB, Türkiye Otomotiv Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında sürdürülebilirlik odaklı eğitimleriyle üyelerini geleceğin otomotiv dünyasına hazırlıyor.

UİB üyelerinin 2053 yılındaki net sıfır karbon emisyon hedefine ulaşması amacıyla yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na (AYM) uyum politikaları,  ile tüm sektörlerde sürdürülebilir üretim konularını masaya yatıran UİB Akademi bünyesinde üye firmalara yönelik yıl boyunca online eğitimler düzenlenmektedir.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (AYM) getirdiği Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi ihracatçılarımızı etkileyecek gelişmeler tüm sektörler için büyük önem taşımaktadır. Otomotiv endüstrisi, en büyük pazarı AB başta olmak üzere küresel değer zincirine uyum mücadelesinde en güçlü katkıyı sağlayacak olup Türkiye Otomotiv Endüstrisi Sürdürülebilirlik Eylem Planı; Farkındalık, Mevcut Durum Tespiti, Yeşil dönüşüm için işbirliği, Üretimde CO2 salınımını azaltmak, Çevreci Araçlar için yeni Teknolojilere geçiş ve Sosyal sürdürülebilirlik başlıklarında, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, OSD ve TAYSAD işbirliğiyle hazırlandı.

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP) bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında UİB Akademi tarafından otomotiv ana temalı 5 eğitime imza atıldı.

Ekim ayı bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve ele alınan konuları şöyle:

 “Sanayide Temiz Üretim ve Atık Yönetimi” ana temasında UİB üyelerine sunum yapan Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün;  İSO 14001, Endüstriyel Emisyonlar, Atık araçların bertarafı, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği'nde Temiz Üretim ve Atık Yönetimi konusunda Mevcut En İyi Teknikler, Dünyada ve Türkiye'de iyi uygulama örnekleri ile Kaynak Verimliliği ve Geri Dönüşüm Stratejileri başlıklarında bilgiler paylaştı.

OSEP bilgilendirme faaliyetleri kapsamında  “Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Yönetimi”  temasıyla UİB üyelerine bilgiler aktaran Eğitmen Gülşah Uzun ise seminerde, ürün yaşam döngüsü (LCA) çalışması için gereklilikler ve LCA yaklaşımları, Çevresel ürün Beyanı Belgesi (EPD) ve önemi ile Tekstil ve otomotiv sektöründe uygulama örnekleri başlıklarında bilgiler vererek ürün/hizmet yaşam döngüsünde emisyonların önlenmesine yönelik önerilerde bulundu.

UİB Akademi tarafından gerçekleştirilen OSEP bilgilendirme eğitimlerinin konuğu olan Prof. Dr. Merih Aydınalp Köksal da  “Enerji Verimliliğine Yönelik Üretim Teknolojileri ve Uygulama Örnekleri” konulu online seminerde, sektörlerde enerji verimliliğinin sağlanması ve kullanımı, yeşil dönüşümde enerji verimliliği, enerji tüketiminin fazla olduğu sektörler ve kalkınmada enerjinin kullanımı konularına dikkat çekti.

 “Düşük Karbon Odaklı Üretim Hedefi” konulu online seminerin konuk konuşmacısı ise Eğitmen Mert Güler oldu. Seminerde sürdürülebilirlik metrikleri, karbon ayak izi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ile firmaların net sıfır emisyon için izleyecekleri yol haritası ve iyi uygulama örnekleri konularında güncel veriler ve gelişmeler hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

Ekim ayı OSEP bilgilendirme eğitim ve faaliyetleri kapsamında “Yeşil Dönüşüm için Finansal Erişim ve İşbirlikleri” temasıyla UİB Akademi çatısı altında UİB üyeleriyle buluşan  Eğitmen Cenk Göksan, şirketlerin finansman yapılarının nereye doğru evirildiği, kurumların sürdürülebilir yatırım, finansmanı etkileyecek küresel riskler, sürdürülebilirliğe ve sürdürülebilir finansmanın önemine işaret ederek, kurumların sürdürülebilir yatırım ya da yatırımcı ekseninde projelerinin finansmanına odaklanmalarının gerekliliğine vurgu yaptı.