VERBİS KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı  Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları

Başlama

Tarihi

Son Tarih

UZATILAN

TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel

kişi sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri

sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021

 

İlgili duyuru metnine aşağıdaki linkten de ulaşılmaktadır.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU