KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRMESİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayla birlikte ülkemizde de olumsuz etkilerini hissettirmeye başlayan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) oluşturacağı olası ekonomik etkileri dikkate alarak, 18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulaması 23.03.2020 itibariyle başlamıştır.
Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenler; 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.
İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için; İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır.
2020 yılında kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık en düşük 1.765.80 TL, aylık en yüksek ise 4.414.50 TL'dir.


https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/