OİB, OTOMOTİV SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EYLEM PLANININ TANITIMINA BAŞLADI

25.09.2023

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türkiye Otomotiv Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın (OSEP) sektöre yönelik ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

OSEP Bilgilendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sürdürülebilirlik Eylem Planı hedefleri kapsamında OİB, OSD ve TAYSAD'ın katkılarıyla hazırlanan OSEP'in, otomotiv endüstrisine yol göstereceğine ve gelecek hedeflere katkı sunacağını söyledi.

Avrupa pazarıyla yakın ilişkileri olan otomotivin gerek Avrupa Birliği gerekse diğer kuruluşlarla ülkelerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Baran Çelik “Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar arasında en önemlisi olan kısa adıyla OSEP ile sektör içerisindeki farkındalığı artırarak değişimin ve Yeşil Dönüşümün altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Otomotiv, gelecek yıllarda SKDM kapsamına girecek

AB'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) Tüzüğünün 1 Ekim 2023 tarihinde raporlama yükümlülüğü ile sınırlı olarak uygulamaya gireceğinin altını çizen Baran Çelik “Bu kapsamda, 1 Ekim 2023-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, mali yükümlülük doğmayacak bir geçiş dönemi söz konusu olacak. Mali yükümlülüklerin devreye girdiği asıl uygulama dönemi 1 Ocak 2026 itibariyle başlayacak. Otomotiv sektörü henüz SKDM kapsamında değil. Ancak sektörlerin genişlemesi ile gelecek yıllarda bu kapsama girecek. Bununla birlikte tedarik sanayi içerisinden demir-çelik, alüminyum ürünleri ihraç eden bazı üreticilerimiz 1 Ekim 2023'te başlayacak geçiş süreci sonrasında SKDM kapsamında yer alacaklar” dedi.

Toplantıda, OİB Denetim Kurulu & Sürdürülebilirlik Komite Üyesi Ali Kemal Yazıcı 'OSEP ile Hedeflenen Sektörel Kazanımlar' başlıklı bir sunum yaptı.  Yazıcı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Planı ile Yeşil Dönüşüm'e tam uyum ve adaptasyon çalışmaları kapsamında otomotiv sektöründe sıfır emisyonun sağlanması ve karbon ayak izinin mümkün olduğunca azaltılması için hazırlanan Eylem Planı'nın 'Dünyanın doğal dengesinin korunması için alınması gereken önlemlere farkındalık oluşturmak, mevcut durumun tespiti, Yeşil Dönüşüm için finansmana erişim ve işbirlikleri, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş, çevreci araçlar için yeni teknolojilere geçiş ve sosyal sürdürülebilirlik' başlıklarından oluştuğunu anlattı. Plan hazırlanırken küresel iklim değişiklikleri ve olumsuz etkilerini merkeze aldıklarını belirten Yazıcı, bu etkilerin azaltılması için sektör temsilcileri olarak tüm çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Metsims Sürdürülebilirlik Danışmanlık'tan Orhan Atacan ise 'Türkiye Otomotiv Sürdürülebilirlik Eylem Planı' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Eylem Planı'nın Yeşil Mutabakat'a uyumun sağlanabilmesi amacıyla gerekli çalışma metotları ve teknolojilerin üretime entegrasyonunun sağlanması için anket ve araştırma çalışmaları ile faaliyetlerin sürdürüleceğini belirten Atacan, hedefe ulaşmak için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Program, konuşmaların ardından soru-cevap kısmı ile son buldu.

İlgili Fotoğraflar