ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında onaylanmış kişi statü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili Bakanlık Makamından alınan 31.03.2020 tarihli ve 53598775 sayılı Onay kapsamında,

31.3.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30.6.2020 tarihine kadar sona erecek olan statü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin olarak;

- Söz konusu statü belgelerine, herhangi bir talebe gerek kalmaksızın, 90 gün ilave süre tanınmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması,

- Söz konusu süre uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz sonuçlanmamış statü belgeleri için de inceleme sonuçlanmadan uygulanması, inceleme sonuçlandığında ise inceleme sonucuna göre işlem yapılması,

uygulaması gelmiştir.